Uvod u korišćenje u Konvex electric doo online prodavnice

Osnovni koraci:

  • Dodajte proizvode u korpu (iz kataloga proizvoda, preko detalja proizvoda ili brzom kupovinom
  • Proverite sadržaj korpe - promenite količine, izbacite proizvode koje ste greškom dodali
  • Kreirajte Web zahtev (naručite)

Putem e-maila ćete biti obavešteni o kreiranju Web zahteva i njegovoj obradi. U svakom trenutku na stranici za pregled Web zahteva možete videti u kom se statusu on nalazi.

Želimo Vam ugodno korišćenje u Konvex electric doo online pordavnice.