Pregled kartice

Na ovoj stranici korisnik može pregledati svoje transakcije. Moguće je pretraživati transakcije po kriterijumima: datum knjiženja od/do, kao i po statusu transakcije (otvorene/zatvorene). Po izvršenoj pretrazi korisniku se prikazuje lista transakcija koje odgovaraju zadatom kriterijumu pretrage.

Pregled kartice kupca


Klikom na podatak u koloni "Dokument" korisniku se otvara dijalog u kojem može pregledati detalje izabrane transakcije.

Kartica kupca

U gornjem delu dijaloga prikazani su opšti podaci transakcije, dok u donjem delu korisnik može pregledati sve linije i zatvaranja vezana za datu transakciju.