Pregled porudžbina

Na ovoj stranici korisnik može pregledati svoje web zahteve. Moguće je pretraživati zahteve po broju zahteva i po datumu zahteva (od/do). Po izvršenoj pretrazi korisniku se prikazuje lista zahteva koje odgovaraju zadatom kriterijumu pretrage. Klikom na dugme otkaži, korisnik može otkazati web zahtev.

Web zahtev