Uslovi korišćenja


Poštovani,
Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.


Opšti uslovi


  • Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši rezervaciju i isporuku robe na unapred definisanu adresu i na način koji je kupac izabrao.
  • Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
  • U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca.
  • Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
  • U slučaju neusklađenosti cena, molimo da se odmah obratite komercijalnoj službi.

Privatnost podataka


U ime firme Konvex electric doo, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Konvex electric doo, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti


Saglasnost i promene uslova


Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Konvex electric doo se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.