Proizvođači i njihove grupe proizvoda
Ovaj vid pretrage vam omogućava selekciju proizvoda po kriterijumu proizvođača odnosno njihovih programskih grupa. Na ovaj način možete pretražiti proizvodne programe naših principali, sagledati njihov portfolio i odabrati željeni artikal na brz i jednostavan način.
Artikal Raspoloživost Pakovanje Vaša cena
85000005
85000005
VK 40x40
lager 48 222,26 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za oži?enje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 40x40, sive boje (7030)
85000028
85000028
VK flexcrawler 40x40
lager 84 654,44 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: fleksibilni perforirani kanal od PVC-a, (VxŠ u mm): 40x40, svetlo-sive boje (7035)
85000011
85000011
VK 60x80
lager 24 516,15 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za ožičenje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 60x80 sive boje (7030)
85000024
85000024
VK flexcrawler 16x16
lager 48 293,88 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: fleksibilni perforirani kanal od PVC-a, (VxŠ u mm): 16x16, svetlo-sive boje (7035)
85000025
85000025
VK flexcrawler 20x20
lager 36 339,57 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: fleksibilni perforirani kanal od PVC-a, (VxŠ u mm): 20x20, svetlo-sive boje (7035)
85000007
85000007
VK 60x25
lager 32 237,08 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za ožičenje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 60x25 sive boje (7030)
85000015
85000015
VK 80x30
lager 36 305,00 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za ožičenje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 80x30 sive boje (7030)
85000017
85000017
VK 80x60
lager 20 450,70 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za ožičenje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 80x60 sive boje (7030)
85000012
85000012
VK 60x100
lager 16 561,83 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za ožičenje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 60x100 sive boje (7030)
85000022
85000022
VK 100x60
lager 24 648,27 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za oži?enje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 100x60, sive boje (7030)
85000023
85000023
VK 100x100
lager 20 876,71 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za oži?enje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 100x100, sive boje (7030)
85000003
85000003
VK 30x25
lager 60 145,71 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za oži?enje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 30x25, sive boje (7030)
85000006
85000006
VK 40x60
lager 36 298,82 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za oži?enje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 40x60, sive boje (7030)
85000013
85000013
VK 60x120
lager 16 682,84 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za ožičenje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 60x120 sive boje (7030)
85000014
85000014
VK 80x25
lager 40 298,82 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za ožičenje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 80x25 sive boje (7030)
85000019
85000019
VK 80x100
lager 16 682,84 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za ožičenje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 80x100 sive boje (7030)
85000021
85000021
VK 100x25
lager 48 438,35 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za oži?enje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 100x25, sive boje (7030)
85000027
85000027
VK flexcrawler 30x30
lager 16 516,15 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: fleksibilni perforirani kanal od PVC-a, (VxŠ u mm): 30x30, svetlo-sive boje (7035)
85000016
85000016
VK 80x40
lager 28 385,26 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: kanal perforirani za ožičenje ormana, od PVC-a, dimenzije (VxŠ u mm): 80x40 sive boje (7030)
85000029
85000029
VK flexcrawler 50x50
lager 48 870,53 RSD
Proizvođač: GGK der Cablecoach GmbH Co KG Opis: fleksibilni perforirani kanal od PVC-a, (VxŠ u mm): 50x50, svetlo-sive boje (7035)