Automatizacija
Ova kategorija sadrži više serija industrijskih PLC kontrolera koji pokrivaju širok opseg aplikacija. HMI uređaji čine posebnu celinu počev od manjih Touch panela pa sve do zahtevnih Multi-Touch uređaja za spoljnju ugradnju. SAFETY releji i kontroleri, monitoring uređaji, kao i AS-interfejs uređaji se takođe nalaze u ovoj kategoriji. Pored industrijskih upravljačkih jedinica u ovoj kategoriji možete pronaći i komponente za automatizaciju rezidentnih objekata, kao i uređaje za autonomiju i besprekidno napajanje potrošača (AC primena), maksimalne snaga do 4000kVA.

Ne postoje proizvodi za traženi kriterijum.